Cennik

Rodzaj pokoju Stawki dla dzieci powyżej
3 roku życia, młodzieży
szkolnej, akadamickiej,
opiekunów i nauczycieli
Stawki dla
pozostałych osób
Pokój 1-osobowy 50,00 zł/os. (brutto) 70,00 zł/os. (brutto)
Pokój 2-osobowy 40,00 zł/os. (brutto) 60,00 zł/os. (brutto)
Pokój 3-4-osobowy 30,00 zł/os. (brutto) 50,00 zł/os. (brutto)
Pokój dla członków Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Zniżka 10% od ceny podstawowej
Dzieci do lat 3 bezpłatnie