Cennik

 

Rodzaj pokoju Stawki dla dzieci powyżej
3 roku życia, młodzieży
szkolnej, akadamickiej,
opiekunów i nauczycieli
Stawki dla
pozostałych osób
Pokój 1-osobowy 45,00 zł/os. (brutto) 80,00 zł/os. (brutto)
Pokój 2-osobowy 45,00 zł/os. (brutto) 70,00 zł/os. (brutto)
Pokój 3-4-osobowy 45,00 zł/os. (brutto) 60,00 zł/os. (brutto)
Pokój dla członków Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Zniżka 10% od ceny podstawowej
Dzieci do lat 6 bezpłatnie
Opłata za pranie (usługa dla klientów indywidualnych) 10 zł/1 pranie (brutto)