Cennik

 

Rodzaj pokoju
Cena podstawowa
Pokój 1-osobowy
80,00 zł/os. (brutto)
Pokój 2-osobowy
70,00 zł/os. (brutto)
Pokój 3-4-osobowy
60,00 zł/os. (brutto)
Pokój dla członków Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Zniżka 10% od ceny podstawowej
Dzieci do lat 6
bezpłatnie
Opłata za pranie (usługa dla klientów indywidualnych)
10 zł/1 pranie (brutto)