REGULAMIN

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

Dyrekcja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

l . Pokój w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym wynajmowany jest na doby.

 1. Doba noclegowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe ma obowiązek zapewnić:
  • warunki swobodnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi na to zgodę,
  • gdy występujące w pokoju noclegowym usterki nie będą mogły być usunięte, zapewnić w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności,
 5. Na życzenie gościa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego świadczy nieodpłatne następujące usługi:
  • udziela informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie w depozycie na recepcji pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
 6. Dla dzieci do lat 6 pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami. Nie ma możliwości dostawienia łóżek/łóżeczek niemowlęcych w pokoju.
 7. Gość powinien zawiadomić recepcję Szkolnego Schroniska Młodzieżowego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu w recepcji.
 9. Szkolne Schronisko Młodzieżowe nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

I l . Gość Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 1. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 2. Gość Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby niezameldowane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym mogą przebywać w pokoju noclegowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 4. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju noclegowego.
 6. W razie nie przybycia pobieramy opłatę za jedną dobę.
 7. Jeżeli gość pod wpływem alkoholu i / środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, może zostać z niego usunięty.
 8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu noclegowym, na osobie gości lub pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju noclegowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Szkolne Schronisko Młodzieżowe przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

   Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku